Ramazan Ayının Fazileti
Hasan GÜN

Hasan GÜN

Ramazan Ayının Fazileti

24 Mayıs 2018 - 17:49 - Güncelleme: 17 Ekim 2018 - 15:42

Ramazan ayı Kur’ân’ da zikredilmiş mübârek bir aydır. Cenâb-ı Hak (C.C) onu kıymetli yüce ibâdetle (oruçla) zikretmiştir. Bu ibâdetin mükâfâtı büyüktür. O’nda şânı yüce olan Kadir Gecesi vardır. O ayda; meleklerin en şereflisi, insanların en şereflisine Allâh’ın kitabını getirmiştir. “1 —- Biz O’ (Kur’ân) nu Kadir gecesinde indirdik. 2 – Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3 – Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4 – Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 5 – O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.” (Kadir Suresi 1 —- 5 ) Ramazan ayı Kur’ân ayıdır. Oruç ayıdır. ‘‘O Ramazan ayı ki, insanları irşâd için, hak ile batılı ayıracak olan, hidâyet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi.”(Bakara Suresi 185) Bu mübârek ayda orucu terk eden insanın kaybettiği mükâfâtın miktarı çok büyüktür. Hadis-i Kudsi de Allâh’u Teâlâ (C.C) :

“Âdemoğlunun bütün amelleri kendisi içindir. Oruç müstesnâ; çünkü o benim içindir, onun mükâfâtını ben veririm,’’ buyuruyor.

Peygamber (S.A.V) Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

‘‘Oruç bir kalkandır, sizden biriniz bir gün oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin. Şâyet bir kişi ona kötü söz söyler ya da sataşırsa ben oruçluyum desin. Muhammed’in canı kudret elinde olana yemin olsun ki; oruçlu kimsenin ağzının kokusu Allâh katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu kimse için iki sevinç vardır:

1.İftar açtığı zaman. 2.Oruç sebebiyle Allâh’a kavuştuğu zaman .” Bu ayda Allâh kullarına, kendilerine en büyük düşman olan şeytanı hapsederek iyilik yapar da kul rabbine ibadete yönelirse nefs-i emmâre kötülükle onu iyilikten men edemez. Bu nefsi temizlerse kurtuluşa erer. Şâyet şehvetlerini o nefse tabi kılarsa, zarar eder ve hüsrana uğrar. Ebu Hureyre (r.a)’dan rivâyetle Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur,” buyuruyor. (Buhari ve Müslim.) Cenâb-ı Hak (C.C), ibâdet yollarını bize kolaylaştırmakla birlikte Rasulullah (s.a.v)’ de bizi kendi sözleriyle, yaşantısıyla daha çok ibâdet yapmaya teşvik etmiştir. Nitekim Sahih-i Buhari’de İbn-i Abbas (r.a) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ den şöyle rivâyette bulunmuştur: “Rasulullah (s.a.v) insanların en cömerdi idi. Ramazan ayında da Cebrâil (a.s) ile karşılaştığı zaman daha cömert olurdu. Cebrâil (a.s), Ramazan ayının her gecesinde Peygamber (S.A.V) Efendimiz’le buluşur ve O’na Kur’ân öğretirdi. Rasulullah (s.a.v), iyilikte esen rüzgârdan daha cömertti.’’

Müslüman kardeşim! Allâh bu ayın ilk gecesinde münâdi gönderir; onu Allâh, sevdiği ve râzı olduğu kullarına yönlendirir.

Tirmizi’nin Ebu Hureyre (r.a)’ dan rivâyetle, Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Ramazan’ın ilk gecesi olunca şeytanlar bağlanır, cinler uzaklaştırılır ve Cehennem kapıları kapanır. Ondan hiçbir kapı açılmaz. Cennet kapıları da açılır, ondan da hiç bir kapı kapanmaz. Bir münâdi; ey iyilikte ileri giden yaklaş, ey kötülükte ileri giden sen de uzaklaş diye nidâ eder. Bu gecede Allâh’ın Cehennem’den âzâd ettikleri insanlar vardır. Bu her gece vardır,” buyuruyor. Seh b. Said (r.a) dan rivâyetle, Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Cennette sekiz kapı vardır. O kapılardan birinin adı Reyyan’dır. O kapıdan sadece oruçlular girer.” (Buhari) Allah Teâlâ’nın insanlardan üç gruba bu mübârek ayda özel kıldığı bir takım hususiyetler vardır. Bu üç grubu Rasulullâh (s.a.v) Efendimiz sahih hadislerde bize bildirmiştir. -Ebu Hureyre (r.a) dan rivâyetle, Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Kim Ramazan ayında inanarak ve sevabını umarak orucunu tutarsa, geçmiş günâhları bağışlanır.” buyuruyor. Ve yine aynı şekilde Ebu Hureyre (r.a)’ den rivâyetle:

‘‘Kim Ramazan ayını, inanarak ve sevabını umarak ihyâ ederse geçmiş günâhları bağışlanır.’’

Diğer bir hadiste ise:

‘‘Her kim Kadir gecesinde; inanarak ve sevabını umarak ihyâ ederse, geçmiş günâhları bağışlanır.’’ buyurulmaktadır. Bu gruplar; Ramazan ayını hakkıyla ihya eden, inanarak amelde ve niyette ihlâs ile Allâh’ tan ecirlerini umarak oruç tutan, ibâdet eden ve Kadir gecesini ihyâ eden gruplardır. Bu üç grup; Allâh’ tan, geçmiş günâhlarına af ile ni’metlenmiştir. Muhasebesini hakkıyla yapan bir mü’min, Ramazan-ı Şerif’ ten yeni doğmuş çocuk gibi çıkar. Salât ve selâm; Peygamberimize, âline, ashâbınadır. Ey Allah’ım! Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Hamdler sanadır. Senden başka ilâh olmadığına şahâdet eder, senden af dilerim ve sana hatalarımdan dolayı tevbe ederim.

‘‘Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allâh (C.C)’ a’’

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar