Kurt: Müslümanlar İçin Siyer Öğrenmek Zorunluluk

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt, İlke Haber Ajansına (İLKHA) yaptığı açıklamada Müslümanlar için Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmenin zorunlu olduğunu belirterek, birçok ayetin Siyer'i öğrenmemizi emrettiğini ifade etti.


Kurt: Müslümanlar İçin Siyer Öğrenmek Zorunluluk

Hacı Kurt: Siyer'i Öğrenerek Peygamberimizi (SAS) Örnek Almamızı Allah'u Teâlâ istiyor

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt, İlke Haber Ajansına (İLKHA) yaptığı açıklamada Müslümanlar için Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmenin zorunlu olduğunu belirterek, birçok ayetin Siyer'i öğrenmemizi emrettiğini ifade etti.

Bir Müslüman için Hazreti Peygamberin hayatını öğrenmenin zorunlu olduğunu belirten DİN-BİR-DER Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt,  Allah'u Teâlâ'nın birçok ayette O'nun hayatını öğrenmeyi emrettiğini ifade etti.

Siyer'in Müslümanlar için önemi ile ilgili Hacı Kurt, İLKHA'ya konuştu.

Siyer'in anlamını açıklayarak sözlerine başlayan Hacı Kurt, "Siyer kelimesi, Arapça'da yürümek anlamında olan, 'sare' fiilinin mastarıdır. Istılahta ise Hazreti Resulullah'ın (SAS) hayatının tamamını konu edinen bir ilim dalıdır. Siyer; Resul-i Kibriya'nın mübarek sözleri, fiilleri ve ikrarlarını ihata eden sünnetiyle beraber, doğumundan vefatına kadar olan hayatının bütün devrelerini anlatan bir ilimdir. Kur'an'ı Mübin'in canlı bir misali olarak yaşamış, kendisine itaat edilmesi, Cenab-ı Allah'a itaat etmek ile aynı olarak bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin yaşantısında mü'minler için güzel örneklerin olduğu haber verilmiştir. " ifadelerini kullandı.

"İslam'ı yaşama konusunda kendisini örnek almamızı bizlere emredilmiştir"

Peygamber Efendimizi neden örnek almamız ile ilgili delillere değinen Hacı Kurt, "Peygamberimiz, bizlere neyi emretmiş ise onu yapmak ve neyi de yasaklamış ise onu terk etmek ile emir olunmuşuz.  O'nun  kendi hevasına göre değil, her konuştuğunun kesinlikle vahiy olduğu ifade buyurulmuştur. O'na muhalefet edenlerin ya bir fitne ya da acıklı bir azap ile cezalandırılacakları açıklanmıştır. İslam'ı yaşama konusunda kendisini örnek almamız bizlere emredilmiştir. İki cihanın serveri, gözlerimizin nuru, gönüllerimizin süruru ve kalplerimizin manevi doktoru olan Nebi-i Zişan'ın Siyeri'ni yani hayat tarzını iyice öğrenerek, yaşam tarzımızı O'nun hayat şekline göre uyarlamamız; bir vücudun başa olan ihtiyacından daha fazlasıyla gereklidir." şeklinde konuştu.

"Tahribatçılara karşı dikkatli olunmalıdır"

Günümüzde bazı bozuk şahsiyetlerin Peygamber Efendimizi devre dışı bırakmaya çalıştıklarını ifade eden Hacı Kurt, "Günümüzde kendini bilmez bazı tahribatçıların, din kisvesi ile ortaya çıkarak, dinimizden sünneti dışlamaya çalışmaktadırlar. Bunlar 'Bize Kur'an yeter' diyerek Hazreti Resulullah'ı, İslam'ın anlatılmasında devre dışı bırakmaları, ileride Kur'an'ı Mübin'i de dini kaynak olarak görmeyi istemeyeceklerinin göstergesidir. Bu durumu Yahudilik ve Hıristiyanlığın benzeri olan Protestanlık gibi batıl ve sapık bir dini tesis etmek için yaptıkları melanetlerinin bir ön çalışması olarak mülahaza etmekteyim. Görülüyor ki bu tahribatçılara karşı bizlerin de son derece dikkatli olması ve onlara gereken cevapları vermesi lazımdır." diye konuştu.

"Rabbimiz, Peygamber Efendimizi örnek alarak onun izinden gitmeyi bizden istemektedir"

Peygamber Efendimizin hayatını öğrenek O'nu örnek almamız gerektiğini ifade eden Hacı Kurt, "Her Müslüman'ın, yegâne rehberimiz olan Resul'ü Kibriya'nın hayat tarzını sağlam kaynaklardan öğrenerek, önce kendi yaşantısında tatbik etmesi, daha sonra da tüm insanlara ulaştırmak için gayret etmesi gerekir. Çünkü Efendimizin de buyurmuş olduğu gibi 'Hayra delalet eden, onu (yani o hayrı) işleyen gibidir.' (Hadis) Ayrıca, Hazreti Resulullah'ın en güzel meziyetlerin ve yüce bir ahlakın sahibi olduğunu haber veren Yüce Rabbimiz, O'nu tanıyarak kendimize örnek almamız ve izinden gitmemizi bizatihi bizlerden istemektedir." dedi.

"Birçok ayet-i kerime Peygamber Efendimizi örnek almayı ve sevmeyi emretmektedir"

Peygamber Efendimizin örnek alınması ile ilgili ayet-i kerimelerden örnek veren Haci Kurt,

'And olsun ki size kendi cinsinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün, mü'minlere karşı çok şefkatli (ve) merhametlidir.' (Tevbe-128)

'(Ey Muhammed!) Muhakkak ki sen, pek büyük bir ahlakın üzerindesin.' (Kalem-5)

'And olsun ki Allah'ın Resulünde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel bir örnek vardır.' (Ahzab-21)

'Kim Peygambere itaat ederse (Yani, O'nun izinden giderse,) Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi olarak göndermedik.' (Nisa-80)

'De ki siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah, çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır.' (Ali İmran-31)

'Peygamber size ne verdiyse (yani, neyi getirdiyse) onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir.' (Haşr- 7)

'O'nun emrine muhalefet edenler (yani aykırı davrananlar), başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.' (Nur-63)'

Görülüyor ki gerek bu ayet-i kerimeler ve gerekse de daha birçok ayet-i kerimenin ifade buyurduğu gibi; Kâinatın Sultanı Hazreti Resulullah'ın hayatını, sünnetini iyice öğrenip kendi hayatımızın şeklini O'nun hayatına göre uyarlamamız Yüce Allah’ın rızasına kavuşmamızın da tek yoludur." İfadelerini kullandı.

"Siyer-i Nebi'ye hayatını düzenleyenler; Kur'an ve Sünnet'in tarif ettiği Müslüman profili olma saadetine kavuşurlar"

Siyer'i öğrenen kişinin Allah'ın istediği bir kul olacağını belirten Hacı Kurt, "Hazreti Resulullah'ın Siyer'ini öğrenen kişi, feraset meziyetini elde edip; dostunu ve düşmanını tanıma imkânına kavuşur. Bu meyanda, mü'minleri kardeş bilerek, İslam birliğini savunanlarla beraber yürüme ve siyonizm şeytanı ile onun hizmetkârlarından da uzak durma şuurunu elde eder. Yani, hakkı savunma ve batılla mücadele etme melekesini elde eder. Yine, Rabbine karşı iyi bir kul ve mü'minlere karşı da iyi bir kardeş olma meziyetine kavuşur. Yine iman ehli karşısında kendisini alçak gönüllü, kâfirlerin karşısında ise pek aziz ve kuvvetli olarak görme şuuruna sahip olur. Yani, Siyer-i Nebi'yi talim eyleyerek , hayatını ona göre düzenleyenler; Kur'an ve Sünnet'in tarif ettiği Müslüman profili olma saadetine kavuşurlar." şeklinde konuştu.

"Peygamberimizin hayatının tanınmasına vesile olan 'Siyer-i Nebi' yarışmaları önemlidir"

Peygamber Efendimizin hayatının daha iyi anlaşılması için yapılan çalışmaların değerli olduğunu vurgulayan Hacı Kurt, "Birkaç yıldan beridir, bazı kurum ve STK'ların Hazreti Resulullah'ın hayatının daha iyi tanınmasına vesile olması için 'Siyer-i Nebi' yarışmaları düzenlemeleri takdire şayan bir hizmettir. Mevla'm cümlesinin hizmetlerini kabul eylesin. 'Muhakkak ki Allah'u Teâlâ ve melekleri, Peygamberin üzerine salâtta bulunurlar. Ey iman edenler! Siz de O'nun üzerine salavât getirin ve tam bir teslimiyetle (O'na) selam verin.' (Ahzab-56)  'Allahümme salli ve sellim, ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed' Mevla’m cümlemizi, O'nun yolundan ayırmasın inşallah." diye konuştu.