Hakkımızda

DİN GÖREVLİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ 

 

 

Toplumumuzun sosyal, kültürel, ahlaki, maddi ve manevi varlıklarının korunması ve temel hak ve özgürlüklerin muhafazasıdır. İnsanlar arasında barış, sevgi ve adaletin yerleşmesi ve toplumda huzursuzluğa sebep olan konuların araştırılması, nedenlerinin tespit edilmesi, çözüm yollarının ortaya konulması ve bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Ve böylece toplumda yaygınlaşan manevi tahribatı önlemek, madden ve manen kalkınmış, ahlaklı ve üstün vasıflara sahip bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır. Amaçlarını gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerle işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur.